Sang og programhefter

Det vanlige er å trykke opp et programark som viser gangen i seremonien, og hvor tekstene på sangene er trykket. Vi har mange ulike bilder som egner seg som forsidebilde. Mange ønsker å bruke bilde av avdøde på forsiden. Det kan være et portrettbilde eller et situasjonsbilde fra f.eks. en tur e.l., eller et bilde av et sted avdøde hadde et nært forhold til. Vi hjelper deg dersom du vil sette et mer personlige preg på sangheftet enn det utvalget vårt avspeiler.
Vi kan være behjelpelige med å skaffe solist og/eller musiker til seremonien. Familien kan også ordne det selv. Vi vil så sette vedkommende i kontakt med organisten slik at de får avtale evt. øving på forhånd. 


I kirkene er det organist og prest som godkjenner tekst og musikkvalg på soloinnslagene.


Forslag til forside og sanger:

Forslag til salmer

1. Alltid freidig når du går 
2. Blott en dag 
3. Bred dina vida vinger 
4. Da Jesus satte sjelen fri 
5. Deg være ære 
6. Deilig er jorden
7. Den dag du gav oss, er til ende
8. Det er makt i de foldede hender
9. Eg veit i himmerik ei borg
10. Ein fin liten blome - to utg.
11. Fager kveldssol smiler
12. Han tek ikkje glansen av livet
13. Hellig, hellig, hellig
14. Herre Gud, ditt dyre navn
15. Himmelske Fader, herleg utan like
16. Hvilken venn vi har i Jesus
17. I Dine hender Fader blid
18. I himmelen, i himmelen
19. Ikke en spurv til jorden
20. Ingen er så trygg i fare
21. Ja engang mine øyne skal
22. Jag kan icke rekna dem alla
23. Jeg er en seiler på livets hav
24. Jeg er i Herrens hender
25. Jeg folder mine hender små 
26. Jeg går til himlen 
27. Jesus det eneste, helligste, reneste 
28. Kjærlighet er lysets kilde 
29. Kjærlighet fra Gud 
30. Klippe, du som brast for meg 
31. Lei, milde ljos igjennom skoddeeim, vers 1 og 3
32. Lær meg å kjenne dine veier
33. Med Jesus vil eg fara
34. Navnet Jesus
35. No livnar det i lundar
36. Nærmere Deg min Gud
37. O bli hos meg
38. Salige visshet, Jesus er min
39. Store Gud, vi lover deg
40. Så ta da mine hender
41. Velt alle dine veier
42. Vær meg nær, O Gud
43. Vår Gud han er så fast ei borg
44. Å leva det er å elska
45. Å tenk når engang samles skal


FORSALG TIL SALMER VED GRAVEN:
1. Alltid freidig når du går
2. Deg være ære, Herre over dødens makt v. 1 og 3
3. Deilig er jorden v. 1 og 2
4. Den dag du gav oss er til ende
5. Fager kveldsol smiler
6. Jesus lever, graven brast v. 1 og 2
7. Så ta da mine hender


NØYTRALE SALMER:
1. Alltid freidig når du går
2. Deilig er jorden
3. Fager kveldsol smiler
4. No livnar det i lundar
5. Å leva det er å elska

Snøklokker