top of page

Hva skjer når noen dør?

Etter at lege har bekreftet dødsfallet, tar pårørende kontakt med et begravelsesbyrå. Det skjer oftest på telefon. Det første vi spør etter er navn på den avdøde og hvor dødsfallet har skjedd. I løpet av samtalen blir det avtalt henting. I samtalen avtaler vi også et møte for å planlegge det praktiske i forbindelse med begravelsen. Den kan enten være på kontoret til byrået, eller i et privat hjem dersom det passer best for de pårørende. Vanligvis er denne samtalen samme dag, eller dagen etter.

Den avdøde blir hentet på båre eller i kiste av to fra begravelsesbyrået, og fraktet i bårebil til kapell/bårehus. Oftest er det personalet på sykehuset eller sykehjemmet som steller den avdøde, og ofte blir de lagt i kista i egne klær. Kista blir stående i bårehuset til begravelsesdagen.

Dersom pårørende ønsker å se den avdøde i perioden før begravelsen, blir det avtalt syning på sykehuset eller i bårehuset.
Noe av det første de pårørende får spørsmål om er valg av kiste. Det er mange å velge mellom, og det er flest hvite kister som blir brukt. Det blir også avklart om de pårørende ønsker begravelse eller bisettelse. Ved bisettelse er det jordpåkastelse inne og kista blir frakta til krematoriet i Stavanger etterpå. Det vil da være nedsetting av urna på gravplassen på et senere tidspunkt.


I samtalen med de pårørende blir det bestemt hvor seremonien skal være, og innholdet i denne. Det blir bestemt om seremonien skal være åpen for alle, eller være i det stille. Vi lager også annonse sammen, og bestemmer hvordan programheftet skal se ut.
Etter samtalen vil prest eller en annen person, som kan lede seremonien, ta kontakt med de pårørende for å snakke om begravelsen og kanskje mest for å planlegge minneord om den som er død.

Les om ulike typer seremonier her.

Logo_Nova_hvit.png
bottom of page