top of page
insung-yoon-h4O4CNybgtU-unsplash_edited.jpg

Personvern

PERSONVERNERKLÆRING – NOVA BEGRAVELSESBYRÅ

Behandlingsansvarlig

Styrets leder, Møyfrid Hersdal, er ansvarlig for Nova begravelsesbyrå sin behandling av dine personopplysninger. Opplysningene blir behandlet i samsvar med kravene i personopplysningsloven og gjeldende forskrifter.

Personopplysninger som lagres

Vi lagrer følgende personopplysninger om den som er ansvarlig for gravferden, arvinger og andre pårørende:

  • Navn, adresse, telefonnummer, fødselsnummer, slektskapsforhold til avdøde og e-postadresse.

 

Formål med behandlingen

Vi behandler opplysningene for å kunne gjennomføre våre forpliktelser overfor bl.a. offentlige etater, etter avtale med deg. Vi benytter også opplysningene for å kunne gi deg informasjon i forbindelse med oppdraget, via e-post, telefon og SMS.

Grunnlaget for behandlingen

Informasjon om navn, adresse, telefon og e-postadresse benyttes for å oppfylle kjøpsavtalen. Grunnlaget for denne behandlingen er personvernforordningens artikkel Art 6 (b).

Innhenting av personopplysninger og informasjonssikkerhet

De opplysningene du har gitt oss lagres digitalt. Vi har signert databehandlingsavtale med Google, og våre data lagres i skyen. All datakommunikasjon er kryptert ut fra oss, og vi sikrer dine personopplysninger med koder og sensor som leser biodata og varsler pålogging.

Utlevering av opplysninger til tredjeparter

Vi utleverer nødvendige opplysninger til våre samarbeidspartnere, som eksempel: gravferdsetaten, blomsterleverandører, m.m. Utover dette vil vi ikke dele, selge, overføre, eller på annen måte utlevere personopplysninger til andre, med mindre vi er rettslig forpliktet til det.

Lagringstid og sletterutiner

Personopplysningene vil ikke bli lagret lenger enn det som er nødvendig for å oppfylle formålet med lovpålagte plikter, for eksempel etter regnskapslovgivningen.

Rettigheter for den registrerte

Du kan kreve innsyn i, og flytting av egne personopplysninger, og kreve retting eller sletting av opplysninger. Du kan klage til Datatilsynet på behandling i strid med reglene.

Kontaktinformasjon

Henvendelser om hvilke opplysninger som er registrert, retting og sletting kan sendes skriftlig til følgende adresser:

Nova begravelsesbyrå, Skogveien 6, 4330 Ålgård

Logo_Nova_hvit.png
bottom of page