Sang og programhefter

Det vanlige er å trykke opp et programark som viser gangen i seremonien, og hvor tekstene på sangene er trykket. Vi har mange ulike bilder som egner seg som forsidebilde. Mange ønsker å bruke bilde av avdøde på forsiden. Det kan være et portrettbilde eller et situasjonsbilde fra f.eks. en tur e.l., eller et bilde av et sted avdøde hadde et nært forhold til. Vi hjelper deg dersom du vil sette et mer personlige preg på sangheftet enn det utvalget vårt avspeiler.


Vi kan være behjelpelige med å skaffe solist og/eller musiker til seremonien. Familien kan også ordne det selv. Vi vil så sette vedkommende i kontakt med organisten slik at de får avtale evt. øving på forhånd. 


I kirkene er det organist og prest som godkjenner tekst og musikkvalg på soloinnslagene.


Forslag til forside og sanger:

Forslag til salmer:

1.

Alltid freidig når du går 

2.

Blott en dag

3.

Bred dina vida vinger

4.

Da Jesus satte sjelen fri

5.

Deg være ære

6.

Deilig er jorden

7.

Den du gav oss, er til ende

8.

De er makt i de foldede hender

9.

Eg veit i himmelrik ei borg

10.

Ein fin liten blome - to utg.

11.

Fager kveldssol smiler

12.

Han tek ikkje glansen av livet

13.

Hellig, hellig, hellig

14.

Herre Gud, ditt dyre navn

15.

Himmelske Fader, herleg utan like

16.

Hvilken venn vi har i Jesus

17.

I Dine hender Fader blid

18.

I himmelen, i himmelen

19.

Ikke en spurv til jorden

20.

 Ingen er så trygg i fare

21.

Ja engang mine øyne skal

22.

Jag kan icke rekna dem alla

23.

Jeg er en seiler på livets hav

24.

Jeg er i Herrens hender

25.

Jeg folder mine hender små 

26.

Jeg går til himlen 

27.

Jesus det eneste, helligste, reneste 

28.

Kjærlighet er lysets kilde

29.

Kjærlighet fra Gud

30.

Klippe, du som brast for meg

31.

Lei, milde ljos igjennom skoddeeim, vers 1 og 3

32.

Lær meg å kjenne dine veier

33.

Med Jesus vil eg fara

34.

Navnet Jesus

35.

No livnar det i lundar

36.

Nærmere Deg min Gud

37.

O bli hos meg

38.

Salige visshet, Jesus er min

39.

Store Gud, vi lover deg

40.

Så ta da mine hender

41.

Velt alle dine veier

42.

Vær meg nær, O Gud

43.

Vår Gud han er så fast ei borg

44.

Å leva det er å elska

45.

Å tenk når engang samles skal

Forslag til salmer ved graven:

1.

Alltid freidig når du går 

2.

Deg være ære, Herre over dødens makt v. 1 og 3

3.

Deilig er jorden v. 1 og 2

4.

Den dag du gav oss er til ende

5.

Fager kveldsol smiler

6.

Jesus lever, graven brast v. 1 og 2

7.

Så ta da mine hender

Nøytrale salmer:

1.

Alltid freidig når du går 

2.

Deilig er jorden

3.

Fager kveldsol smiler

4.

No livnar det i lundar

5.

Å leva det er å elska

Stemor-hjerte 2