top of page

Sang og programhefter

Det vanlige er å trykke opp et programark som viser gangen i seremonien, og hvor tekstene på sangene er trykket. Vi har mange ulike bilder som egner seg som forsidebilde. Mange ønsker å bruke bilde av avdøde på forsiden. Det kan være et portrettbilde eller et situasjonsbilde fra f.eks. en tur e.l., eller et bilde av et sted avdøde hadde et nært forhold til. Vi hjelper deg dersom du vil sette et mer personlige preg på sangheftet enn det utvalget vårt avspeiler.


Vi kan være behjelpelige med å skaffe solist og/eller musiker til seremonien. Familien kan også ordne det selv. Vi vil så sette vedkommende i kontakt med organisten slik at de får avtale evt. øving på forhånd. 


I kirkene er det organist og prest som godkjenner tekst og musikkvalg på soloinnslagene.


Forslag til forside og sanger:

Forslag til salmer:

1.

Alltid freidig når du går 

2.

Alt ble med ett så stille

3.

Blott en dag

4.

Bred dina vida vinger

5.

Da Jesus satte sjelen fri

6.

Deg være ære

7.

Deilig er jorden

8.

Det er makt i de foldede hender

9.

Eg veit i himmerik ei borg

10.

Ein fin liten blome – to utg.

11.

Fager kveldssol smiler

12.

Han tek ikkje glansen av livet

13.

Hellig, hellig, hellig

14.

Herre Gud, ditt dyre navn

15.

Himmelske Fader, herleg utan like

16.

Hvilken venn vi har i Jesus

17.

I Gud Faders hender

18.

I himmelen, i himmelen

19.

Ikke en spurv til jorden

20.

 Ingen er så trygg i fare

21.

Jeg er i Herrens hender

22.

Jeg folder mine hender små

23.

Jeg går til himlen

24.

Jesus det eneste, helligste, reneste

25.

Kjærlighet er lysets kilde

26.

Kjærlighet fra Gud

27.

Klippe, du som brast for meg

28.

Med Jesus vil eg fara

29.

Måne og sol

30.

Navnet Jesus

31.

No livnar det i lundar

32.

Nærmere Deg min Gud

33.

O bli hos meg

34.

O store Gud

35.

Salige visshet, Jesus er min

36.

Store Gud, vi lover deg

37.

Så ta da mine hender

38.

Velt alle dine veier

39.

Vær meg nær, O Gud

40.

Vår Gud han er så fast ei borg

41.

Å leva det er å elska

Forslag til salmer ved graven (forslag):

1.

Alltid freidig når du går 

2.

Deg være ære, vers 1 og 3

3.

Deilig er jorden, vers 1 og 2

4.

Den dag du gav oss

5.

Fager kveldssol smiler

6.

Jesus lever, graven brast

7.

Så ta da mine hender

Nøytrale salmer:

1.

Alltid freidig når du går 

2.

Deilig er jorden

3.

Fager kveldssol smiler

4.

No livnar det i lundar

5.

Å leva det er å elska

Logo_Nova_hvit.png
bottom of page